Prenosni analizator dimnih gasova

PG-350 E

Mjerenje je tako jednostavno, skoro instinktivno.
Nove mogućnosti analize gasa počinju sa „Precizna mobilnost“

Za situacije kada mjerenja možete vršiti samo na terenu, a želite istu tu preciznost kao i u laboratoriji: Horiba predstavlja prenosni analizator gasa PG-350 E.

PG-350 E vam nudi identičnu tačnost i pouzdanost laboratorijskih mjerenja u prenosnoj jedinici, a koji može da izmjeri pet ključnih komponenti na terenu.

PG-350 E nudi brže vrijeme odziva od postojećih modela, i pri tome je 20% lakši. Također, vrijeme zagrijavanja je prepolovljeno kako bi se olakšalo mobilno mjerenje.

PG-350 E ima ekran osjetljiv na dodir za lahko rukovanje i novi dizajn koji štiti jedinicu od udara i vibracija – funkcije koje povećavaju njegovu korisnost na terenu.

P G-350 E je analizator budućnosti – a ovdje je već danas, spreman da udovolji potrebi za sva preciznija mjerenja sa mogućnošću mobilnosti i mjerenja na licu mjesta.

E3 GLOBAL-PG-350-HORIBA
PG-350 HORIBA-E3 GLOBAL

Napredne potrebe mjerenja zadovoljene su naprednim funkcijama:

  • Proširenje detektora poput Cross-Flow modulacije;
  • Kraće vrijeme zagrevanja;
  • Funkcija tajmera;
  • Mrežna kompatibilnost i
  • Sposobnost za daljinski rad.