O nama

E3 je firma registrovana u Bosni i Hercegovini, osnovana 2016. godine i djeluje u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji i cijeloj regiji Balkana.

E3 Global zastita okoliša obnovljivi izvori energije

Osnovne djelatnosti E3 su okoliš, energetika i poljoprivreda s djelatnostima koje uključuju projektiranje, inženjering, savjetovanje, istraživanje i mjerenje.

E3 aktivno sudjeluje u prostornom planiranju, dizajniranju i razvoju velikih projekata poljoprivredne / industrijske proizvodnje, projekata zaštite okoliša i projekata obnovljivih izvora energije. Također postoji specijalistička stručnost u području upravljanja projektima i usluga potrebnih za MSP i pojedine projekte.

Imamo stalno stručno osoblje za sve aktivnosti koje su u našem opsegu rada, ali imamo i široku bazu suradnika i stručnjaka iz svih područja koja su čvrsto povezana sa E3 i dostupna su nam za određene projekte. Bogato iskustvo osoblja osigurava održavanje visokih standarda u našem radu i rezultatima.

Također su uspostavljene jake veze i savezi s drugim konzultantskim tvrtkama i sveučilištima u regiji. Ovaj kapacitet, zajedno sa snažnom orijentacijom na uslugu i kvalitetu, bio je ključ za dokazani dosje i sposobnost tvrtke da djelotvorno i djelotvorno odgovori na potrebe klijenata i zajednice.

E3 ima široko iskustvo u provođenju projekata na političkoj, makro (nacionalnoj), regionalnoj, sektorskoj i organizacijskoj razini.

Firma je izvodila ili sudjelovala u brojnim studijama i projektima vezanim uz okoliš, energiju i poljoprivredu koje financiraju pojedinci (tvrtke) i međunarodne organizacije.

Naša misija

Oslanjajući se na stečeno iskustvo i kontinuirano unapređivanje znanja i vještina, naša misija je služiti u svrhu održivog razvoja šire društvene zajednice na područjima zaštite okoliša, korištenja obnovljivih izvora energije i razvoja projekata.

Pritom ćemo kontinuirano raditi na edukaciji osoblja i uvođenju naprednih tehnologija s ciljem prijenosa znanja i zadovoljstva klijenata

Zaštita okoliša

Dugogodišnje iskustvo zaposlenih u kompaniji E3 u području zaštite okoliša, kao i saradnja s vodećim institutima u BiH, susjednim zemljama i EU, omogućava nam pružanje kvalitetnih usluga i doprinos očuvanju okoliša za sljedeće generacije.

Naše usluge odnose se na složene i specifične aktivnosti na polju zaštite okoliša i održivog razvoja, s naglaskom na:

 • Upravljanje kvalitetom zraka,
 • Klimatske promjene i
 • Monitoring okoliša.

Područja u kojima smo najuspješniji:

 • Procjene/studije utjecaja na okoliš
 • Mjere prilagođavanja klimatskim promjenama
 • Razvoj matematičkih modela disperzije i projekcija sadašnjeg i budućeg stanja okoliša
 • Prostorna raspodjela emisija polutanata u mreži visoke rezolucije
 • Politike i mjere za smanjenje emisija i projekcije emisija polutanata
 • Programi monitoringa kvalitete zraka
 • Meteorološka istraživanja
 • Sistemi i oprema za monitoring okoliša
 • Popisi emisija u skladu sa UNFCCC
 • Smanjenje emisija industrijskih postrojenja i BAT analiza

Obnovljivi izvori energije

Korištenjem obnovljive energije, osim pozitivnog utjecaja na okoliš, može rezultirati i velikim uštedama u radu, uključujući samoodrživost takvih sistema. Korištenje OIE može se izvoditi kako na individualnoj razini, tako i na većim objektima i industrijskim pogonima.

Firma E3 može postati vaš partner u upotrebi OIE:

 • Projekti solarne energije;
 • Projekti energije vjetra;
 • Projekti iskorištavanja energije biomase;
 • Projekti iskorištavanja otpada;
 • Analiza troškova i koristi;
 • Dizajn, nabavka i ugradnja opreme za iskorištavanje OIE;
 • Istraživanje radilišta (vjetar, sunce,…).

Razvoj projekata

Sektor za razvoj projekata u firmi E3 može pružiti kvalitetnu tehničku pomoć poduzetnicima, firmama i institucijama u prilagođavanju njihovog poslovanja stalnim promjenama u okruženju. Dobro osmišljeni projekt omogućuje sistemski pristup određenim pitanjima, ali također otvara mogućnosti finansiranja kroz razne lokalne i međunarodne programe financiranja.

Projekti u kojima postižemo veliki uspjeh uključuju:

 • Projekti zaštite okoliša
 • Projekti sa upotrebom OIE
 • Projekti prilagođvanja klimatskim promjenama
 • Projekti za uštedu energije i optimizaciju procesa
 • Projekti socijalne skrbi i zapošljavanja
 • Projekti razvoja lokalne zajednice
 • Projekti održivog razvoja