CEMS – Stanice za kontinuirani monitoring

Sistem za monitoring emisije za zrak

Horiba Enda 5000 - Pouzdan i stabilan

ENDA 5000 – Sistem za analizu plinova omogućava kontinuirano, simultano i visoko precizno mjerenje NO, SO2, CO, CO2 i O2. Preko 100.000 instaliranih sistema i 30 godina kvaliteta i iskustva je osnova na kojoj je ovaj sistem izrađen.

Cross-flow modulirana ne-disperzivna infracrvena detekcija (NDIR) je poznata po dugotrajnoj stabilnosti.

  • Nema potrebe za optičkim podešavanjima – sa cross-flow moduliranom NDIR detekcijom uzorak se mješa sa referentnim plinom u jednoj ćeliji za uzorkovanje. Nema potrebe za podešavanjem dva različita optička puta da bi bili balansirani.
  • Stabilna nulta tačka – ENDA 5000 prikazuje razliku između mjerenog gasa i referentnog gasa svaki put kada se mjeri, stoga je nulta tačka veoma stabilna.
  • Kontinuirano čišćenje održava ćeliju čistom – Kako zrak za čišćenje prolazi kroz ćeliju između svakog uzorkivanja, ćelija nije kontaminirana i ostaje čista. Ovo reducira span drift i omogućuje sigurnu i stabilnu opremu dugoročno.
e3 global horiba enda 500 sistem za analizu plinova

Enda 5000 - Moduli za analizu

e3 global ndir sa modulacijom naizmjeničnog protoka

Analizatorski moduli koji su sastavni dio sistema ENDA 5000 su superiorni moduli za kontinuirane analize koji su savršeni u teškim uslovima mjerenja emisije, gdje se greške mjerenja ne mogu tolerisati. Moduli imaju novi intuitivni ekran osjetljiv na dodir koji čini rad lakšim. ENDA 5000 je također dizajnirana za brže i efikasnije održavanje. Idealna je za različite namjene, uključujući praćenje emisije iz parnog kotla, raznih spaljivača i postrojenja za proizvodnju električne energije, kako bi se osiguralo da su standardi vezani za zagađenja zadovoljeni.

ENDA 5000 koristi nedisperzivnu infracrvenu detekciju (NDIR) integrisanu sa modulacijom naizmjeničnog protoka i magnetnopneumatskom metodom detekcije koja je inherentno „drift-free“.

ENDA 5000 koristi novi  napredni sistem za regulaciju pritiska u sistemu umjesto regulacije pritiska pomoću vodenog stuba.

Korištenjem MPA eliminira se potreba za korištenjem nosećeg plina
Kako uzorak gasa ne dolazi u direktan kontakt sa detektorom, nema oštećenja usljed korozije, što omogućava dugotrajnost opreme. Inovativnom tehnologijom u kojoj se ambijentalni zrak koristi kao osnovni plin, nema potrebe za dodatnim snabdijevanjem plinom, što rezultira nižim troškovima.

ENDA 5000 koristi ekran osjetljiv na dodir koji olakšava upotrebu. Na ekranu su prikazane mjerni podaci za sve mjerene komponente istovremeno. Pomoću ekrana može vršiti i konfiguracija sistema, voditi evidencija o održavanjima, mogu se pregledati povjesni podaci o mjerenjima, funkcionalnim provjerama, kalibracijama, i ostalo, zavisno od nivoa korisničkog pristupa.

Podesiva je automatska provjera npr. svakih 7 dana, kako bi se osiguralo provođenje procedure osiguranja kvaliteta mjernog rezultata.

e3 global enda 500 noseći plin

Podesiva je automatska provjera npr. svakih 7 dana, kako bi se osiguralo provođenje procedure osiguranja kvaliteta mjernog rezultata.

  • Istovremeno mjerenje 5 komponenti
  • Interferencije plinova spriječene uporabom inovativnih filtera
  • Vrijeme odziva za SO2 smanjeno na 3 minute sa 15 minuta

Horiba Enda 5000 - Izbor analizatorskog modela

ENDA – 5000 može kontinuirano i simultano mjeriti do pet komponenti sa jednog sistema zahvaljujući HORIBINOJ inovativnoj optičkoj tehnologiji. Mjerenja do pet komponenti može biti u bilo kojoj kombinaciji.

Uzorkivačka linija

Uzorkivačka sonda je grijana i sadrži filterski element kojeg je jednostavno zamjeniti. Kontinualno grijano crijevo se nalazi između sonde i mjesta na kojem je ugrađen analizatorski ormar. Inovativni sistem za hlađenje uzorka minimizira gubitke. «Mist catcher» eliminira SO3 i spriječava oštećenja, odnosno začepljenje uzorkivačke linije. Dugotrajni konverterski modul za NO2 radi na niskoj temperaturi od oko 180 st.C. čime se prevenira korozija.

Mjerni ormar

Dimenzije mjernog ormara su manje nego kod prethodnih verzija. Boce sa kalibracionim plinovima se postavljaju u podnožju ormara ili u blizini ormara.
Održavanje opreme instalirane u mjernom ormaru se vrši sa prednje strane.

ENDA – 5000 koristi isplative dijelove za održavanje i nudi različite sisteme za kondicioniranje uzorka prije mjerenja, svaki odgovarajući za različite namjene. Uz potrebno tehničko znanje, E3 kao sistem integrator kreira najbolji sistem skrojen za va[u specifičnu primjenu.

Horiba Enda 5000 - Tehničke karakteristike

Komponenta NOx SO2 CO CO O2 1
Metode mjerenja NDIR NDIR NDIR NDIR MPA
Mjerni opseg Standard 200~5000 ppm 200~5000 ppm 200~5000 ppm 5~25 vol% 10~25 vol%
Opciono 100 ppm~ 50 ppm~ 100 ppm~
Ponavljivost Ponavljivost U okviru 0.5% ukupne skale (sa optimalnim opsegom ili tokom mjerenja O2, +/- 1.0% ukupne skale)
Linearnost (indikator greške) +/- 1.0% ukupne skale
Zero drift +/- 1.0% ukupne skale (uz pretpostavku da je temperatura održavana oko 5 oC) (sa optimalnim opsegom ili pri mjerenju O2, +/- 2.0% ukupna skala)
Span drift +/- 2.0% ukupne skale/sedmično (uz pretpostavku da je temperatura održavana oko 5oC)
Vrijeme odgovora3 Unutar 60 sec. (Td + T90 od područja upotrebe opreme) (protok uzorka 0.6 L/min.) (unutar 240 sec. samo za SO2)
Ukupne smetnje od koegzistirajućih gasova +/- 2.0% od ukupne skale/sedmično (u okviru standardnog opsega sa standardnim gasovima)
Display Touch panel LCD (osvjetljen)
Uslovi okoline Temperatura -5 do 40o C (ne smije biti izloženo dirketnoj sunčevoj svjetlosti i toplotnoj radijaciji) 4
Vlaga 85% ili manje (bez kondenzacije)
Vibracija 100 Hz, 0.3 m/S2 ili manje
Prašina Standardna okolina ili bolje
Uslov mjerenih gasova Temperatura 250oC ili niža
Prašina 0.1 g/Nm 3 ili manje
Sastav standardnih gasova NO: 500 ppm ili manje; NO2: 6 ppm ili manje; SO2: 1000 ppm ili manje; SO3: 50 ppm ili manje; CO: 200 ppm ili manje; CO2: 15% volumena ili manje; H2O: 40% volumena ili manje
Metod uzorkovanja Suho uzorkovanje korištenjem električnog hladnjaka
Protok uzorka gasa 2.5 L/min~3.0 L/min
Ulazna cijev za uzorkovanje Teflon (ø8/ø6 mm)
Pritisak mjernog gasa +/- 4.9 kPa (tri odabrane točke)
(bez povratnog pritiska uzorka gasa)
(1) -1.96 do 4.9 kPa (2) +/- 3.43 kPa (3) -4.9 do 1.96 kPa
Kontrola pritiska Kontrola pritiska koristi regulator i bocu; Reducirani pritisak; Kontrola pritiska: -4.9 kPa
Izlazi DC 4 do 20 mA (apsolutni izlaz) (DC 0 do 16 mA/DC 0 do 1 V/DC 1 do 5V opciono) Max. 12 izlaznih sistema
Vanjski izlazi Alarmi analize, upozorenja analiza, prikaz opsega, korekcija, konzervacija, čišćenje (opciono) Kontaktni kapacitet: DC 30 V 1 A, AC 250 V 1 A otpor
Metoda korekcije Suha korekcija, automatska korekcija (ciklus korekcije: 7 dana standard, može biti podešen između 1 i 99 dana), ručna korekcija
Plin za kalibraciju Zero Sa autorizacijom mjernog metoda: N2, Bez autorizacije mjernog metoda: N2 ili ambijentalni zrak
O2 ambijentalni zrak
Span Boca za svaku mjerenu komponentu (bez autorizacije mjernog metoda: O2 ili ambijentalni zrak)
Sonda Obod: JIS 10K, 40 AFF; Dužina cijevi sonde za uzorkovanje: 1000 mm; Materijal: SUS-316 nehrđajući čelik;
Primarni filter Filterski element: SUS-304 nehrđajući čelik i 2µm-nabrana kvarcna vuna; Električni grijač: 100 VA, sa vodootpornom kutijom
Snabdijevanje energijom AC 100 V +/- 15 V(85 V~115 V)
Frekvencija energije 50/60 Hz (sklopna)
Korištenje energije Oko 800 VA (grijno crijevo 30m: +1100 VA; grijač u ležištu: +300 VA)
Vanjske dimenzije / Masa 600 (W) x 1770 (H) x 300 (D) mm / Oko 180 kg (bez boca)
Materijali koji su u kontaktu sa uzorkovanim gasom SUS-316 nehrđajući čelik, SUS-304 nehrđajući čelik, Teflon, polypropylene, polyethylene, flourorubber, PVC, PVDF, i staklo
Vanjski oklop Neovisna vanjska instalacija Debljina ploče: glavna jedinica, vrata, gornja ploča, čelična ploča: 2.3 mm; Osnova kanala: 3.2 mm; Vrata: prednje otvaranje; Sučelje: prednje
Boja Polusjajna Munsell 5Y7/1 na svim unutrašnjim i vanjskim površinama