Džepno mjerilo kvalitete vode

Džepno mjerilo kvalitete vode

Vaša laboratorija u džepu

Jedinstveni kompaktni mjerač HORIBA integriše elektrodu, displej i kontejner za uzorke kako bi omogućio jednostavno i efikasno ispitivanje na licu mjesta i to direktnim mjerenjem u jednoj kapi.

E3Global-CA-11

LAQUAtwin Ca-11

E3Global-EC-11

LAQUAtwin EC-11

E3Global-CA-22

LAQUAtwin EC-22

E3Global-EC-33

LAQUAtwin EC-33

E3Global-K-11

LAQUAtwin K-11

E3Global-NA-11

LAQUAtwin Na-11

E3Global-NO3-11

LAQUAtwin NO3-11C NO3-11S NO3-11

E3Global-PH-11

LAQUAtwin pH-11

E3Global-PH-22

LAQUAtwin pH-22

E3Global-PH-33

LAQUAtwin pH-33

E3Global-SALT-11

LAQUAtwin Salt-11

E3Global-SALT-22

LAQUAtwin Salt-22